Maszyny

Firma T-Drill oferuje stacjonarne i przenośne urządzenia przeznaczone do wykonywania rozgałęzień w rurach o nieograniczonej długości i pod dowolnym kątami przy minimalnych ograniczeniach wzajemnego usytuowania.

Rozgałęzienia można wykonywać na rurach o średnicach od 8 mm do 560 ( 800) mm o grubości ścianek do 12,0 mm Szyjki rozgałęzień można wykonywać w zakresie średnic od 6 do 219,1 mm

W zakresie średnic od 33,7 mm do 219,1 mm możliwe jest wykonywanie rozgałęzień równoprzelotowych. Materiały obrabianych rur: stale odporne na korozję (najczęściej), stale węglowe, aluminium. miedz, miedzionikle i inne.

Konieczność zapewnienia odpowiednich wymagań dla wykonywanych instalacji wymusza ograniczenie ilości połączeń spawanych, a szczególnie ograniczenie złączy spawanych spoiną pachwinową na rzecz spoiny czołowej. Prostym sposobem wyeliminowania spoin pachwinowych jest zastosowanie trójnika. Stosując trójnik unikamy pracochłonnego frezowania króćca i wycinania otworu w kolektorze. Wprowadzamy jednak dwie dodatkowe spoiny. Ponosimy jednak dodatkowe koszty związane z zakupem trójnika i jego montażem (spawaniem) w instalacji.

Oferowane przez firmę T-Drill maszyny i technologia wyciągania szyjek jest pozbawiona tego rodzaju wad. W rozgałęzieniu z wyciąganą szyjką wstępuje tylko jedno złącze ze spoiną czołową wykonaną zwykle metodą spawania orbitalnego. Przy proponowanej technologii możliwe jest wykonywanie złącza o dużym zagęszczeniu rozgałęzień, które są niemożliwe przy użyciu kształtek typu trójnik lub czwórnik.

Proponowana, nowa technologia, to znaczne zmniejszenie kosztów materiałowych i obniżenie pracochłonności, zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, a także, co w wielu instalacjach jest wymogiem nadrzędnym, udokumentowana gwarancja jakości połączeń. W niektórych projektach instalacji dla przemysłu spożywczego czy chemicznego nie dopuszcza się innego rozwiązania, jak stosowanie wyciąganych szyjek.

Technologia wykonywania szyjek składa się z trzech podstawowych etapów:

– wycinanie pilotowego eliptycznego otworu metodą frezowania

– wyciąganie-wyoblanie szyjki za pomocą palców formujących

– planowanie czoła szyjki za pomocą specjalnego noża

Większość parametrów niezbędnych do prawidłowej realizacji wymienionych zabiegów jest

zapisana w pamięci sterownika (dotyczy maszyn ze sterowaniem komputerowym), dzięki czemu minimalizowana jest ilość błędów powodowanych czynnikiem ludzkim. Na wysoką jakość i powtarzalność produkcji niebagatelny wpływ ma również fakt, że w odróżnieniu od innych metod wykonywania rozgałęzień wszystkie operacje są wykonywane w jednym zamocowaniu. Wyklucza to możliwość powstawania błędów wynikających z niewłaściwego zamocowania elementu obrabianego.

Po zakończeniu czynności związanych bezpośrednio z procesem wykonywania szyjek, elementy rozgałęzień są czyszczone z pozostałości oleju smarująco-chłodzącego i podlegają kontroli jakości.

 

 

Automatyczne maszyny T-DRILL  do cięcia rur nożem w obrotowej głowicy

Rotary Tube  Cut – Off

Cięcie za pomocą obrotowej głowicy eliminuje wióry,  braki i konieczność mycia części. W porównaniu do cięcia za pomocą piły, jest to metoda szybkiego, cichego i znacznie dokładniejszego oraz wydajnego ciecia rur na żądane odcinki. Znacząca jest również oszczędność materiału, ponieważ obrotowe ostrze nie usuwa materiału, jak to się dzieje w przypadku cięcia za pomocą piły.

Występujące w tej metodzie minimalne zmniejszenie średnicy wewnętrznej jest bardzo ważne dla kolejnych operacji, takich jak gięcie z trzpieniem. Wykonując cięcie na automatycznych maszynach  firmy T- DRILL uzyskuje się wyjątkową jakość i wydajność produkcji przewyższające każdą inną metodę ciecia.  

Materiał rur: miedz, mosiądz, aluminium, stal zwykła i nierdzewna,  CuN

Rury wsadowe:

Proste o długości  3000 – 7000 mm. Cięcie po ewentualnym kalibrowaniu. Zakres średnic 4,70 – 45 mm

W zwojach. Cięcie na długość  po odwinięciu i prostowaniu. Zakres średnic 1,50 – 25 mm

Grubości ścianek: 1,5 – 28 – 50,8 w zależności od materiału i typu maszyny

Proces odcinania rur

 W metodzie cięcia za pomocą obrotowego narzędzia,  rura jest  podtrzymywana za  pomocą rolek, gdy tnący nóż jest automatycznie wprowadzany ze sterowaną szybkością w ściankę rury.

Minimalna długość odcinanej rury = 3 x średnica rury

Stosowane są dwie alternatywne metody cięcia:

 ” rozrywania ” i ” odłamywania „

 w zależności od długości ciętych odcinków.

 1. Po nacięciu około 95% grubości ścianki rury, za pomocą

    przesuwanego zacisku nacięty odcinek jest odrywany (pull apart)

   Ten sposób jest stosowany do odcinków o długości  minimum 75 mm .

 1. Jeżeli cięte odcinki są krótsze niż 75 mm , to stosowany jest sposób

odłamywania (break) lub cięcia na wskroś (cutting through)

Ustawianie długości odcinka i ilości odcinków odbywa się za pomocą łatwego w użyciu ekranu dotykowego znajdującego się na pulpicie sterowniczym. Na ekranie pokazywane są również inne ważne informacje służące celom obsługi maszyny ; takie jak wskaźniki wejścia / wyjścia ( I/O ) oraz diagnostyka błędów podawana czytelnym tekstem. Maszyny do cięcia firmy T-Drill  są doskonałym rozwiązaniem przy cięciu rur o  średnicach do 50 mm Pozwalają  na szybkie ustawienie maszyny w ciągu około 3 – 5 minut i na osiągnięcie nieporównywalnej z innymi metodami wydajności produkcji, szczególnie przy cieciu z prostych odcinków  wsadowych.

Typowe zastosowania

Zwiększanie wymagań ilościowych i jakościowych(przemysł motoryzacyjny, chłodnictwo) powoduje wzrost  ilość zastosowań cięcia za pomocą obrotowego noża.

Ta metoda jest stosowana na przykład w :

 • wymiennikach ciepła
 • klimatyzacji
 • grzejnictwie
 • chłodnictwie
 • technologii słonecznej
 • układach paliwowych i hamulcowych
 • układach wspomagania kierownicy

Maszyny do cięcia  firmy T-Drill  mogą być zestawione z urządzeniami do jednoczesnego formowania i wykańczania końców rur oraz  wykonywania rowków.

Stosowane są jednostki z czterema lub ośmioma stacjami/narzędziami

 

 

 

Formowanie końców rur. Technologia wykonywania kołnierzy dla wielu zastosowań.

END FORMING   Multipurpose Flanging Technology

Za pomocą ulepszonych maszyn T-DRILL serii F do formowania kołnierzy na końcach rur uzyskuje się nowe możliwości przy formowaniu końców i wywijaniu kołnierzy rur dla rurociągów pracujących pod dużym obciążeniem. Krawędzie i kołnierze są formowane bezpośrednio na końcu rury. System ten pozwala na oszczędność do 40% zarówno czasu jak i kosztów, w porównaniu do tradycyjnych połączeń rurowych ze spawanymi  kołnierzami.  Maszyny T-DRILL nowej serii F – F-200 i F-400  są  teraz PROGRAMOWALNIE sterowane, a przez to są szybsze i łatwiejsze w obsłudze niż ich poprzednie wersje.

F-200

Maszyna T-DRILL  F-200 jest przeznaczona do formowania na zimno i na gorąco końców rur z wszystkich plastycznych materiałów w zakresie średnic zewnętrznych od 21,3 do 219,00 mm

Maszyna F-200 spełnia ogólne wymagania stawiane rurociągom  a także większość specyficznych wymagań stawianych przez  przemysł chemiczny, spożywczy i  stoczniowy .

 F-400

Zmodernizowana, programowalna maszyna T-DRILL  F-400 spełnia najostrzejsze wymagania producentów rurociągów w zakresie dużych średnic. Maszyna ta  jest przeznaczona do formowanie końców rur na gorąco w zakresie od 42,4 do 323,0 mm a na zimno do 419 mm

 

Formowanie kołnierzy ( flanging )

Maszyny F-200 i F400 są przeznaczone głównie do formowania kołnierzy pod kątem 900

Formowany kołnierz na końcu rury jest elementem połączenia rur  „z luźnym kołnierzem”.

Połączenia wykonane tą metodą mogą być użyte zamiast tradycyjnych połączeń ze spawanymi kołnierzami, o ile zastosowanie rurociągu na to pozwala.

Kielichowanie (flaring)

Narzędzie formujące może być nastawione na wykonywania kielicha 370  lub dla innego kształtu lub kąta.

Rozpęczanie (expansion)

Przy zastosowaniu specjalnego narzędzia koniec rury może być rozpęczany do średnicy wewnętrznej umożliwiającej  wsunięcie jednej rury w drugą.

Obróbka końców ( end finishing)

Końce rur mogą być obrobione skrawaniem dla uzyskania prostopadłej płaszczyzny końca

rury lub wykonania fazy.

Zalety systemu T-DRILL

 • Zmniejszenie kosztów wykonania przez eliminacje spawania i sprawdzania promieniami Roentgena .
 • Zmniejszenie zaangażowania kapitału: nie potrzeba magazynować kołnierzy, które mają być spawane  do rury, nie potrzebne są skomplikowane urządzenia do spawania ani wyposażenie do sprawdzania spawów
 • Oszczędność czasu podczas montażu rurociągu przez eliminację trudnego pozycjonowania otworów na kołnierzach dla połączenia za pomocą śrub.
 • Metoda formowania kołnierzy zapewnia dokładność i stałą jakość połączenia. Wyeliminowane jest ryzyko pęknięcia spawu lub połączenia lutowanego.
 • Możliwe jest formowanie na zimno lub na gorąco rur prostych lub po gięciu.
 • Zastosowane programowanie zapewnia łatwą obsługę maszyn.
 • Metoda formowania kołnierzy T-DRILL jest akceptowana np.  przez :

Det Norske Veritas,  Germanischer Lloyd,  Lloyd’s Register of Shipping,   

           Bureau Veritas, ASME Standard