Przykładowy zestaw maszyn i urządzeń

System maszyn i urządzeń firmy HEBO

Przykładowy zestaw A

Lp.

Typ

Specyfikacja

Cena EUR

     

Rok 2016

1

STM 5

Maszyna podstawowa z jednostką napędową o bezstopniowej regulacji prędkości

od 1 do 50 obr./min Ze sterowaniem komputerowym PLC i pamięcią 99 programowalnych funkcji. Standardowo wyposażona w urządzenie do skręcania prętów .

Max przekrój 35×35 mm (dla St37.2) i długości do 1250 mm

Dostarczana z 3 narzędziami do skręcania VWS 12, 20, 25 mm

 

2

VDZ 30

Urządzenie do wykonywania koszy.

Obejmuje zespół hydrauliczny, cylinder, chłodnicę oleju, regulator ciśnienia

Komplet narzędzi do wykonywania koszyków dla dwóch wybranych wymiarów pakietu

(dwa wymiary na jednym narzędziu ) 16/25 mm , 12/20 mm

 

3

HPG2B

Urządzenie do wygniatania wzorów z dwoma napędzanymi wałkami

(górny i dolny), z przegubami uniwersalnymi, z bezstopniową regulacją odległości pomiędzy wałkami. Wyposażenie standardowe:

– 1 rolka dociskowa gładka

– 3 rolki z wzorami: 3 (40×8 mm), 6 (40×8 mm), 28 (20-25×8 mm) i 10 (15×3 mm)

 

4

PR2B

Rolka ze wzorem standardowym 27 (50×8 mm )

 

5

PR2B

Rolka ze wzorem specjalnym 40 (50×8 mm)

 

6

PR2B

Para rolek o szerokości 60 mm do wytłaczania wzoru specjalnego 65 ( „korowanie”) na prętach okrągłych 16 i 20 mm

 

7

ROH 2B

Komplet ( dwie sztuki) rolek o szerokości 120 mm do młotkowania krawędzi profili kwadratowych i prostokątnych o szerokości 30 i 40 mm

 

8

ELS 2B

Prowadnica dla profili kwadratowych ( od 10×10 do 25×25 mm)

obejmująca komplet rolek PVK2B do młotkowania krawędzi

 

9

EAS 3

Urządzenie do kucia/walcowania na gorąco końców płaskowników i prętów

Dwa napędzane wałki.

Z dwoma rolkami gładkimi GW3-1

Z jedną rolką z wzorem GW3-2

Z dwoma rolkami z wzorem GW3-3

 

10

SSB3

Maszyna do formowania kształtów S i C

Z własną jednostką napędową o bezstopniowej regulacji prędkości od 1 do 50 obr./min Ze sterowaniem komputerowym PLC

Z narzędziami SBS 2 , SBS 6 , SBS 13

 

11

SBS 15

Narzędzie

 

12

WZT24

Pozioma prasa hydrauliczna o nacisku 240 kN ( 24 tony)

Bezstopniowa regulacja skoku cylindra od 0 do 300 mm

Sterowanie komputerowe

Dostawa obejmuje: przełącznik nożny, oprzyrządowanie do mocowania narzędzi, narzędzie W3

 

13

BSW4

Narzędzie do formowania wybrzuszonych kształtów z prowadnicami

 

14

WF

Prowadnica do narzędzi

 

15

W 15

Narzędzie do prasy

 

16

W 28

Narzędzie do prasy

 

17

BUW1

Narzędzia do formowania obejm w kształcie U

 

18

LH 50

Młot pneumatyczny .Ciężar bijaka 50 kg . Skok 230 mm, 220 uderzeń na minutę, moc7,5 kW, ciężar młota 1150kg 2 standardowe matryce 2101

 

19

 

Płyty Vulkolan pod młot. Śruby, guma tłumiąca

 
   

Razem poz. 1 – 19

 

20

 

Koszty opakowania

 
       
   

Ogółem wartość dostawy netto EXW Grusen